Steinbukken Erik

Steinbukkens farge er sort. Jeg er født 07-01-1953, 15.25 - i Bergen, Norge. Horoskopet er satt opp med en Tropisk Zodiak og Placidus er brukt som husmetode. Horoskopet er generert av en datamaskin.

Solen forteller:

Du er egensindig, ergjerrig og målbevisst i all handling. Du streber alltid etter et høyere mål. Du klatrer tålmodig, og du vil nå de høyeste toppene. Når du kommer ut for en hindring, hopper du ikke over den, men rydder den til side. Du er utholdende i arbeid og utolig tålmodig. I motsetning til folk flest hverken over- eller undervurder du noe. Dette utnytter både du selv, og de som kjenner deg og spørr deg til råds. Selve kjernen i Steinbukken blir hardere jo eldre de blir. Du blir lett en krass dommer og er forsiktig med å vise følelser. Innvendig koker du imidlertid over av følelser. Flid i alt arbeid er en selvfølgelighet for deg.Du tåler kritikk og vurderer den, for kritikken må stemme. For deg skal kritikk være i lik en regnskyll. Den skal gi næring til vekst. Som regel når du dine mål med din forsiktige og praktiske fremgangsmåte. Du unngår overflatiske mennesker.

Solen din er i det Syvende hus. Ditt seriøse forhold til livet gjør at andre ofte oppfatter deg som melankolsk, selv om du som regel ikke er det. Du tiltrekker deg mange venner både i privatlivet, og i yrkesforhold. Folk føler seg trygg med deg som venn. Imidlertid bør du passe deg for å dominere mellommenneskelige forhold. Husk at det er viktig å lytte til andre - og at dette gir deg dypere forståelse for livet. Nøkkelordene for denne husplasseringen er: Partnerdominans. Utstrålingskraft. Behov for gjenklang i omverden. Behov for oppmerksomhet.

Solen din er i trigon i forhold til planeten Jupiter. Din positive innstilling og dine medfødte lederegenskaper gjør at folk setter pris på deg. Du har et spirituelt syn på livet og det meste av det som rører seg rundt deg. Solen din (som også er i konjunksjon med Schiron) er i opposisjon til Uranus. Du vil at ting skal skje på din måte. Du er til tider for eksentrisk. Dette stresser til tider både omgivelsene dine og partnerforhold. Imidlertid kan denne opposisjonen også utnyttes kreativt. Du har en evne til å snu alt på hodet gjennom handling og tanke. Dette gir deg som regel flere angrepsvinkler. Du blir en spennende person for andre. Man finner aldri helt ut av deg, og lurer på dine neste trekk. Det morsomme er at du aldri finner ut av deg selv, og at heller ikke du kjenner dine neste trekk. Når man er sammen med deg skjer det noe hele tiden.

Din evne til å sette alt på hodet går til tider ut over andre mennesker, men dette ignorerer du. Du er overbevist om at du selv har rett når du først har bestemt deg. Forsøker noen å fortelle deg at du har feil, greier du som regel å snu saken på hodet nok en gang og overbevise motparten om at det er de som tar feil.

Det at solen også er i kvadratur i til Neptun gjør at fantasien din som regel er overarbeidet. Slutt og stress.

Ascendanten forteller:

Ascendanten din, som er i stjernetegnet Krepsen, er ditt horoskops fødsels hersker og forteller deg blant annet hvordan andre oppfatter deg. Du har en sympatisk natur, og fanger fort opp forandring i sinnsstemninger fra mennesker rundt deg. Asendant plaseringen din kan til tider gjøre deg oversensitiv for kritikk om ikke solen hjelper til eller nøytraliserer. Men det gjør den jo for det meste i ditt tilfelle.

Du er en lidenskapelig elsker. Til tider kan du også være nokså sjalu. Typisk for folk med krepseascendant er forsiktighet, nesten engstelig sky i forhold til omverden. Ovenfor den ytre verden er du meget følsom, men du ønsker å gi alle en skapende plass i ditt eget liv. Du er også svært avhengig av sjelelivets stemninger og kan derfor virke lunefull. Men når det teller, og i det avgjørende øyeblikk, reagerer du med overraskende mot for å finne beskyttelse i eller mot omverdenen. Som regel lytter du mer enn du snakker.

Omverdenen oppleves og følges opp. Du liker også å samle på ting. Du har imidlertid ikke alltid orden på det du samler. Planeten Plutos påvirkning omformer følelseser til kreativitet, noe som kan forårsake problemer. Ascendant din er i opposisjon i forhold til solen (og Shiron). Dette indikerer at du søker eksperthjelp og profesjonalitet. Det indikerer også vennskap, ekteskap og gruppearbeid med mennesker som kan hjelpe deg med å hevde deg. Ascendant din er også i sekstil i forhold til Jupiter. Dette forteller at du er en populær person og at du har lett for å uttrykke deg. Du er mer entusiastisk og har et bedre humør enn de fleste med denne ascendant plasseringen.

Ettersom ascendanten din er i konjunksjon med Uranus utstråler du en sterk personlig magnetisme, gjerne det andre folk kaller karisma. Du er uavhengig. Dette gjør deg vanskelig å kontrollere. Det er du som kontrollerer andre ved din måte å være på. Du forlanger total frihet, og vil ikke ta ordrer eller lytte til de sosiale lovene som eksisterer, om de ikke passer deg. Du er et menneske som liker å se alle sider ved en sak, og når du først har bestemt deg for noe, snur du det gjerne på hodet 5 minutter etterpå, for å se om det vil gi et bedre resultat.

Månen forteller:

Månen i horoskopet ditt som er i Vekten og femte hus symboliserer det sjelelige ubevisste, selve grunnfølelsen din. Den forteller blant annet om reaksjonsmønsteret ditt og hjem og familie. Du liker å være sammen med barn som leker. Du har en skiftende underbevisthet som søker etter balanse. Du er åpen for andres følelser, men holder en viss avstand. Dette skyldes at følelsene dine og sjelelivet ditt er så nær knyttet sammen at en hver forbindelse som regel blir dobbelt knyttet.

På det mellommenneskelige plan forsøker du å oppnå likeverdige forhold. Lengslene dine er rettet mot indre glede og kunstopplevelser. Du ønsker at alt rundt deg skal stemme med din egen oppfatning av en vennlig verden og din romantiske måte å se ting på. Dette er ikke bare av det gode, du inngår nemlig mange unødvendige kompromisser for at andre skal bli fornøyd. Ikke vær så oppofrende. Du er glad i fornøyelser og gambling. Om ikke gamblingen er pengemessig - så gambler du en følelsesmessig gambler. Din emosjonelle hengivenhet er nesten alltid basert på romantiske fantasier. Du er en sensuell kjærlighetspartner - og vil gjerne gi alt. Bare det er den rette, og vedkommende er i stand til å ta imot. Vanligvis avbrytes forholdet før du når frem. Dette er grunnet av at andre ikke greier å ta imot all den sensuelle kjærlighet du har evne til å gi. Stikkord for denne måneplasseringen er: Romantiske lengsler. Lengsel etter barn. Ubevisst skuespilleri.

Ettersom månen din er i kvadratur til Merkur er du til tider så fastkjørt i gårsdagens detaljer at du ikke makter å distansere deg fra trivialiteter. Husk at detaljene til tider får deg til å miste vidsynet og ikke unnskyld deg med at helheten består av detaljer. Alt går som det skal -og som det må. Du kan ikke forandre det som har skjedd.

Planeten Merkur forteller:

Symbolsk er Merkur selve budbringeren. For deg blir dette ekstra forsterket ved at Merkur er plasert i Steinbukken og du selv er en Steinbukk. Merkur påvirker både tanker og sinn. Den er også assosiert med hva du sier og hvordan du uttrykker deg med ord. Merkurs plassering viser også hvordan du best kommer i kontakt med andre mennesker.

Uansett hvilke saker du kommer bort i fokuserer du alltid på de praktiske aspektene ved saken. Du kommer frem til dine egne avgjørelser steg for steg. Dette oppnår du ved din systematiske og vurderende måte i å nå dine mål. Målene dine er alltid ambisiøs. Det at du er så ergjerrig tilsier at du sannsynligvis alltid tenker på suksess. Tankene dine er nesten alltid vurderende. Når du snakker bruker du ord bevisst, og du bruker dem for å nå dine mål. Du er også fullt klar over at dine muligheter for fremgang kun bestemmes av din egen handling.

Dine venner synes til tider at du tenker for langsomt, nesten litt for omstendelig. Men når alt kommer til alt, er som regel alt du gjør gjennomtenkt. Du vinner de fleste forhandlinger med din utholdenhet og seighet. Du utmatter partnerne, og det gir deg suksess. Når du spøker, opplever folk dette som sarkasme. Nesten alt du gjør er preget av alvor. Du mener den beste læremester du kan få, er dine egne feil og erfaringer. Det at Merkur i horoskopet ditt er plasert på husspissen mellom Skytt og Steinbukk forteller at du tankemessig leter etter skjulte mønstre som ligger i omgivelsene. Det er ikke alltid du bryr deg om fakta. Det som betyr mest for deg er hva du selv mener. På en eller annen måte finner du alltid noe, eller oppdager noe i din måte å lete etter "Det Skjulte Mønsteret" i omgivelsene. Til tider er du for filosofisk. Du setter pris på åndelige utfordringer og trives best når du kan overbevise eller belære andre mennesker.

Du er fullt klar over ordets kraft. Dette gir deg makt. Du vet at ord materialiserer ting. Derfor bruker du dine ord veloverveid, og du oppsøker situasjoner hvor du kan delta i diskusjon og debatt. Du stortrives når andre hører på dine formuleringer. Du liker å arbeide med kommunikasjon. Aktivitetene dine er like konsentrert om å tilegne deg nye ferdigheter som de er om å ta ferdighetene i bruk. Du liker vanskelige oppgaver som å sette deg inn i funksjonene på mekanikk, medisin, markedsføring og adferd. Ryggraden i utførelsen av yrket ditt er metodikk. Du interesserer deg for religiøse emner. Som den populære personen du er vil dette kunne føre deg langt. Du har også meget gode litterære og kunstneriske talenter. Benytt deg av dette. Sannsynligvis vil du kunne gjøre det meget godt innen kommunikasjonsbransjen, som kunstner eller selger. Du bør også vurdere journalistbransjen.

Ettersom Merkur er i sekstil til Mars blir du gjerne oppfattet som en sint og hard person når du uttaler deg. Du er påståelig. Bry deg mer om hvordan du selv skal gjøre jobben enn å legge deg opp i hvordan andre skal gjør edet. Husk at du ikke kan klone deg selv.

Venus forteller:

Venus forteller om hvordan du mottar følelser og kjærlighet. Venus er også planeten som forfører og lokker. Venus er selve kjærlighetskraften. Når Venus er plassert i Fiskene får Venus et Neptun- og Jupiteraktig preg. Med andre ord; oppløsende og ekspanderende følsomhet. I kjærlighetsforhold er du fullstendig hengivende. Du har sterke og dype følelsesopplevelser, helt til det ekstatiske. Opplevelsene du får er oversanselige. Du er også en begeistret dagdrømmer og har en meget sterk sosial følelse. Til tider kan imidlertid denne bli overdrevet grunnet at den er så sterkt emosjonelt orientert. Når du engasjerer deg har du store forventninger til det følelsesmessige. Derfor blir du deprimert hvis drømmene dine ikke går i oppfyllelse. Med denne Venusplasseringen har du også dyrekretsens sterkeste lengsel etter ømhet -og etter å kunne glemme alt. Du er så forelsket i forelskelsen at du aldri tenker på å spørre din partner om følelsene er gjensidig og hvilke intensjoner hun legger i forholdet.

I ditt horoskop er Venus plassert i det tiende hus. Dette forteller at yrket ditt vil være preget av formidling av følelser. Ditt valg av partner vil meget sannsynlig være basert på å finne et menneske som kan hjelpe deg til å nå dine ambisiøse mål, og gi deg sosial status. Det samme gjelder valg av venner. Venner som ikke gir deg utfordringer kutter du ut. Gir de deg utfordringer, setter du dem på en pidestall - og pleier dem slik at de kan gi deg vekst. Alle som gir deg vekst deler du med. Dine utvalgte må gi deg alt av følelser både hjemme, på jobben - døgnet rundt for at du skal trives. Stikkord: Suksessutstråling. Følelsesorientert. Kunstnerisk suksess. Sterk tilknytting til den ytre verden. Ettersom Venus i horoskopet ditt er i konjunksjon til Mars elsker du emosjonell spenning, spesielt seksuell. Du er en lidenskapelig elsker. Venus er symbolet for kvinnen. Mars er symbolet for mannen. Når de ligger i konjunksjon, betyr det samme som at planetene ligger oppå hverandre og påvirker hverandre kontinuerlig.

Venus er også i trigon til Saturn. Dette forteller at din lojalitet ovenfor andre, og den emosjonelle trygghet du gir, vil kunne gi deg et lykkelig ekteskap. Både lojaliteten og det emosjonelle vil også være til god hjelp i forretningsverdenen. På samme måte som Venus symboliserer det feminine, symboliserer Venus også kjærligheten. Saturns posisjon forteller deg hvilke verdier dere bør bygge på.

Planeten Mars viser selve drivkraften og kampviljen. Mars forteller deg om hvor handlekraftig du er og om kjønnsdriften din. I Fiskene får Mars en instinktiv handlekraft. Energien din er emosjonelt preget og du er hengiven av natur. Du liker kraftfull, volumiøs musikk. For deg vekker dette en hvis rusfølelse. Du har mange hemmeligheter og liker å oppleve okkulte ting. Når andre har det vondt ønsker du å hjelpe. Handlekraften din er som flo og fjære. Men som oftest er den meget sterk. Men du har også evnen til å la deg selv oppløse i latskap. Du føler deg også ofte rastløs uten noen spesiell grunn. Vanligvis kommer dette av din undertrykte bitterhet som stammer fra din motvilje mot å konfrontere andre når du er uenig. Ditt seksuelle begjær er basert på romantiske fantasier. Du har en kjærlighetslengsel som kan sprenge alle sanselige rammer. Du er romantisk og sensuell. I horoskopet ditt er Mars i det Tiende huset og i konjunksjon med Venus. Dette forteller at du også søker etter berømmelse. Alle energien dine er rettet mot å nå toppen uansett hvilke karriere du velger. Jo mer utfordrende oppgavene og konkurransen blir, jo bedre trives du - og vinner til slutt. Du har en sterk evne til å styre andre mennesker slik at du når målet ditt. Svake medarbeidere tar du avstand fra. Du setter pris på å løse jobber og problemer med sterke diskusjoner som kan høres ut som ordkløveri. Jo mer aggressiv dine kolleger er, jo bedre trives du. Et godt råd på veien er: Ansett folk som er flinkere enn deg selv - og husk at jo bredere kompetanse medarbeiderne dine kan få, jo fortere nå du frem. Ta vare på familien - ikke tilbringe all din tid på jobben. Stikkord: Yrkesstreben. Ærgjerrig. Anerkjennelsesdrift. Selvhevdelse. Selvbevisst.

Ettersom Mars også er i sekstil til Jupiter liker du også å hjelpe folk som har det vanskelig -eller som er i nød. I motsetning til mange, gjør du dette med fornøyelse. Likevel bør du passe deg slik at du ikke blir for generøs og utnyttet. Husk at det å hjelpe andre, spesielt de som ikke ber om det, er å blande seg inn i andre menneskers liv. Noe ingen av oss har lov til i henhold til karmaloven.

Jupiter forteller:

Jupiter viser din evne til utfoldelse og misjon. Din Jupiter er i Tyrens tegn. Den forteller deg om din rettferdighetssans og om hvor du søker lykken, ekspansjon og integritet. Du liker å få penger til å formere seg. Samtidig setter du pris på all den luksus du kan kjøpe for penger. Ekstravaganse kan imidlertid føre til utskeielser.

Innenfor moralsk opptrukne grenser, som du gjerne setter selv, blir du storslått og viser storsinn. Du er til tider nytelses-syk og lengter etter "drømmelandet." Du forstår at materiell velstand bare er en mellomstasjon til det egentlige livet. Likevel stopper ikke dette deg fra å samle og å nyte alt det du omgir deg med. Du elsker komfort. Det at Jupiter er i det Ellevte hus forteller også at du er et varmt og generøst menneske, men mest for dem som deler dine interesser. Den samlete energien du får fra dine venner gjør det mulig for deg å nå dine ambisiøse mål. Stikkord: Fellesskap, opplevelser, sosial rettferdighet. Vennskap som livsoppgave. Gruppeledelse. Det at Jupiter er i sekstil til Uranus forteller at intuisjonen din gir deg innsikt og en stor fordel i all næringsvirksomhet. Bruker du intuisjonen riktig og velger de rette partnere vil du sannsynligvis nå langt.

Saturn forteller:

Mange kaller Saturn skjebneplaneten. Ditt horoskops Saturn er i stjernetegnet Vekten og forteller om erfaringer, tradisjon, tålmodighet og konsentrasjon. Saturns posisjon viser også hvordan du kompenserer usikkerhet. For deg er toleranse noe du sannsynligvis må lære. Du er flink til å påta deg arbeid, spesielt når dette krever god planlegging og rettferdighetssans. Alle dine handlinger blir lett en tvangstanke. Du påtar deg sosialt ansvar, og blir beundret av andre på grunn av din evne til å gjennomføre. Du er en god organisator. Saturn i Vekten tilsier også at du er meget utholdende i partnerforhold. Du setter fellesskap høyt. Det samme gjør du med gamle forbindelser som har vist seg å ha verdi. De som du mener ikke har verdi, kutter du ut. Enhver partner blir tatt meget alvorlig. Ønsker andre å stå frem, trekker du deg gjerne tilbake. Du liker at andre trekker lasset av og til. Saturn i Vekten, slik din Saturn er plassert, viser den grå eminense som virker for å gi andre plass. For deg er tillit en æressak.

Ettersom Saturn er i det Femte hus har du har en dyp kjærlighet og sterk ansvarsfølelse for barn. Spesielt gjelder dette utdannelse og skolesaker. Romantikken blomstrer mest når du må takle hindringer som du har pådratt deg pga et annet kjærlighetsforhold eller tilbakeholdenhet i å fortelle din kjære hvordan du vil ha det. Stikkord: Forsiktig nytelse av livet. Streng oppdragelse. Erotisk følelsefattigdom grunnet din egen tilbakeholdenhet. Når Saturn er i konjunksjon il Neptun som i horoskopet ditt har du sannsynligvis mer makt over andre enn du har over deg selv. Et gammelt ordtak sier at den som setter grenser for andre, ikke setter det for seg selv. Det samme gjelder makt. Mange med dette aspektet trives imidlertid med at de ikke har kontroll over seg selv. De bruker dette til selvutvikling. Pass deg for bedrag, både fra deg selv og andre. Saturn er også i sekstil til Pluto. Dette tilsier at du i din kamp for å lykkes er villig til å tåle de byrder som er nødvendig. Du vil alltid stå på og kjempe for å få ting slik du vil ha dem. Til tider foregår også kampen i det skjulte. Det er ingen som merker at du kjemper og du gjør gjerne gode miner til slett spill. Lykkes vil du, på grunn av din utholdenhet og tålmodighet.

Uranus forteller:

Uranus er et høyere trinn av Merkur. Uranus forteller om intuisjonen din og hvor du setter deg utover tradisjon og erfaring. Uranus står også for originalitet, reformer og teknikk. Uranus er fornyelseskraften. Du er følelsesmessig utålmodig og søker frihet i hjem og ekteskap. Du er for kvinnefrigjøring. I Krepsen står Uranus for emosjonell, formende intuisjon som kan skifte raskt og lunefullt. Gamle tanker gjenoppdages og fornyes. Intuisjonen din er meget skiftende. Du leter etter nye måter å uttrykke dine følelser på og å unngå å holde tilbake de tradisjonelle tabuer. Du bør passe deg for følelsesmessig usikkerhet. På en merkelig måte føler du at den eneste måten du kan gjøre fremskritt på, er å unngå å gjøre de samme feilene om og om igjen. Fortiden din kommer ofte inn og gjør en uventet gjesteopptreden. Ettersom Uranus er i det Første hus får du lett en springende væremåte. Du liker å spille rollen som ensom ulv - og ofte blir du både nervøs og rastløs. Du er interessert i alle nye ideer, spesielt hvis disse kan gjøre forandringer i hverdagen. Stikkord: Individuelt preg. Plutselige uventede reaksjoner.

Neptun forteller:

Neptun symboliserer det dyriske urinstinkt. Det skapende, den søkende fantasi, det mystiske, illusjonene og selvbedraget. Neptun er selve inspirasjonskraften. Som menneske er du medlidende, fredselskende, men til tider meget upraktisk. Det at du hele tiden forlanger at tingene skal gjøres på din måte skaper ofte problemer for andre.

Din Neptun er i Vekten. Dette tilsier at du har et stort fellesskapsinstinkt, og ytre tiltrekning settes meget høyt. Du kommer raskt ut av balanse og ønsker at ting skulle vært ugjort. Du ser klart hvilke problemer verden står foran når det gjelder å forandre den sosialt og moralsk. Det er ikke alltid du vet om du ønsker å videre tilpasse det gamle, du er like gjerne åpen for nye impulser. Dine romantiske forhold blir lett eventyr der begge parter forfører hverandre. Stikkord: Erotikk. Animalsk drift. Forførerisk opptreden. Instinktiv lyst. Når Neptun er i sekstil i forhold til Pluto og i trigon i forhold til Målpunkt (MC) forteller dette at generasjonen din består av mange mystiske, okkulte individualister. Mange av dere er synsk. Det skaper også positive situasjoner som kan gi deg hjelp i karriere eller yrke. Aspektet får tingene til å flyte jevnt. Ditt forhold til familien er sannsynligvis både harmonisk og følelsesmessig godt.

Pluto forteller:

I Løven står Pluto for maktfull og voldelig streben og herredømme over massene, persondyrkelse, tyranni og autoritetsdyrkelse. Du er født i en periode der man søkte makt, og videreutviklet denne. Mange som er født i denne generasjonen har en høy grad av selvtillit og et stort forretningstalent. Generasjonen din fokuserer på kampen om makt og verdenslederskap. Spesielt på de innviklede problemområdene grunnet utviklingen av kjernekraften. Ettersom Pluto er retrograde i horoskopet ditt, perfeksjonerer du deg gjerne og allierer deg med dyktige mennesker for å nå dine mål. Du mener at alle dine anstrengelser for å forbedre deg selv, kun angår deg selv. Du forteller derfor ikke om dette til noen. Pluto er i det Tredje hus og forteller at du har et søkende sinn og leter etter røttene i alt som angår viktige saker. Du har en sterk tro på deg selv og det du gjør. Ideene dine er originale. Du deler gladelig med andre. Pluto er i opposisjon til Målpunkt (MC) Dette forteller at du har store valgmuligheter angående hvor hen og hvordan du vil utvikle deg. Pass deg for ytre påvirkning, ellers vil du lett bli dyttet over sidelinjen. Pluto er også i konjunksjon i Utgangspunkt (IC). Dette forteller at din barndom og arv en del av din utvikling.

Nordpunktet forteller:

Et annet ord for nordpunkt, er nordlig måneknute eller node. Dette forteller deg om positive forbindelser, for eksempel partneren din. Den forteller også om din virkning på omverden. Du bør arbeide med å være vennligere med folk og å være mer åpen. Dette vil også kunne hjelpe deg med arbeid i humanitære organisasjoner. Sannsynligvis tiltrekkes du av mennesker som har Saturn eller Uranus som fødselshersker i horoskopet sitt. Dette skyldes at Nordpunktet ditt er i Vannmannen. Oppdagelsen av tankenes kraft og ditt sinns irrganger - gir deg nøkkelen til personlig frihet og vekst. Om du ikke finner dette på egen hånd, vil du ha stor glede av å delta i kurs, studier eller annen undervisning. Men uansett hvilken metode du velger, vil du alltid ha dine egne ønsker og behov som den største inspirasjonskilde for å nå dine mål. Partneren din treffer du sannsynligvis på en reise - eller under studier.

Sørpunktet forteller:

Sørpunktet kalles også sørlig måneknute eller node. Her kan du få opplysninger om blant annet hindringer, arbeidsgrupper, tidligere inkarnasjoner og forskjellige årsaksforhold. For å kunne omgåes folk på en hyggeligere og bedre måte, bør du overvinne din tendens til egoisme og ditt behov for å sentrere alt rundt deg selv. Ettersom Sørpunktet er i det Tredje hus tilsier dette at du ofte kan være mentalt lat. Du er som oftest alltid fornøyd med den kunnskapen du har skaffet deg. Du unngår i det lengste nye områder som krever at du må engasjere deg tankemessig. Men kreves det -eller blir du nysgjerrig er det ingenting som stopper deg fra å tilegne deg den kunnskap du vil ha.

Målpunktet forteller:

Dine interesser og kvalifikasjoner er vanskelig å tilpasse ordinære yrkeskarrierer. Du bør finne et yrke der du kan leve ut dine fantasier og spesielle evner. Andre ser på deg som intellektuell og du gjør et spesielt godt arbeid i samarbeid med andre. Målpunktet er i Tredje dekanat. Denne dekanen myker opp din ellers kjølige og overbærende natur.

Utgangspunktet forteller:

Utgangspunkt (IC) er i Løven. Dette forteller at du er stolt av din familiebakgrunn og ditt hjem. Kjærlighet, lojalitet, varme og generøsitet er for deg nøkkelen til et lykkelig privatliv. Du er familiens morsomme bidragsyter. Ettersom utgangspunktet ditt er i Tredje dekanat blir du tilført dristighet og intuisjon samt uavhengighet.

Lykkepunktet forteller:

Lykkepunktet er ditt horoskops harmonipunkt. Det stedet du har størst muligheter for å ta i bruk dine skjulte resurser. Et av de mest spennende og mystiske områder innenfor astrologien. Med denne plasseringen vil du oppleve behov for aktivitet. Om du strømmer med Lykkepunktets energi, vil du oppdage at det er meget få hindringer i din vei som du ikke kan overvinne. Medfødt mot puffer deg fremover. Du er i stand til å sette deg utover all tvil. De store suksesser utspringer av en erkjennelse at denne energien er sterk nok til å gi deg uavhengighet. Du behøver ikke å gi etter for andre. Bevissthets punktet ditt er i Vekten. Dette gjør deg også i stand til å forstå folks mottakelige og passive natur. Dette gjør deg i stand til å se inn i folk som selv ikke kan ta beslutninger og sette noe ut i livet. Du kan også se at andre menneskers taktfullhet ofte er en form for uoppriktighet som er basert på frykten for å overskride egne grenser.

Det mest nyttige og maktfulle med bevissthets punktet i Vekten, er sans for harmoni og mental orden. Dette lar lykkepunktet som du har i Væren, deg oppleve på en meget klar måte. Disse egenskaper er eksempel på Venus i funksjon som kanal for Mars. Alt for ofte skjærer Væren seg igjennom denne orden, grunnet en ivrig og opplagt måte å nærme seg livet på. For å være i stand til å finne den gyldne middelvei, må du kjenne dine egne evner, og bruke dem effektivt. Bevissthets punktet som du har i Vekten, kan vise deg hvordan du skal oppnå dette. Mennesket begjærer sannheten. Uten sannheten vil man ikke være i stand til å fastsette sine endelige mål. Et menneske uten mål, mister lett retning, og er tilbøyelig til å la andre påvirke seg. Hvis du begrenser den mektige energi lykkepunktet gir deg ved å være plassert i Væren, vil andre sannsynligvis ta kontroll over deg, og du vil la deg styre av ytre ting. Du søker på en måte en forening av tanke og vilje, og kan sette alle energier inn på å nå ett eneste mål. Du må aldri tvile på at den energi som leder deg, vil bringe deg i kontakt med den største lykke.

Lykkepunket ditt er i Første dekanat. Dette fremhever dine sterke, dynamiske og utålmodige aspekter. Denne dekan er overvåket av Mars, som er planetenes hersker i Værens tegn. Lykkepunkt er i det Ellevte hus. Interesseområdene vil her være: Venner, kolleger, forbindelser og kompanjonger. Plasseringen er også influert av dine ønsker og håp.

 Første hus forteller

Din Første husspiss er 14 grader Kreps. Dette forteller at du er sensitiv og mottakelig, og bruker enorm energi på å granske tankene dine og hva disse egentlig betyr. Du har et sterkt og moderlig instinkt. Det du står for skal være gjennomtenkt og trygt. Du har lett for å endre deg selv og dine meninger. Du er kjærlig og emosjonell. Følelsene styrer deg. Det er lett å smigre deg.

Andre hus forteller

Din Andre husspiss er 25 grader Krepsen. Dette forteller at du har et sterkt behov for å beskytte dine finansielle interesser og sørge for fremtiden. Du tror at trygghet er en stor bankkonto som du kan bruke i krisesituasjoner. Det du ikke har i banken bruker du omgående.

Tredje hus forteller

Din Tredje husspiss er 7 grader Løven. Dette forteller at du er ytterst kreativt tenkende - og du elsker å uttrykke deg dramatisk. Selv om du har talegaver av de sjeldne - er du allikevel redd for på si hva du virkelig mener. Du studerer alltid et eller annet - ikke bare det du liker - mest av alt det du misliker. Du lurer på hvorfor du ikke liker det. Du har et varmt forhold til familie, naboer og kolleger.

Fjerde hus forteller

Din Fjerde husspiss er 26 grader Løven. Dette forteller at for deg er kjærlighet, lojalitet, varme og generøsitet det som lager et lykkelig liv. For å trives er du avhengig av dette både hjemme og på jobben. Ordtaket "My home is my castle" er sannsynligvis skrevet av en med denne husposisjonen. Du setter pris på det overdådige og du elsker underholdning.

Femte hus forteller

Din Femte husspiss er 27 grader Jomfruen. Dette forteller at du grunnet dine høye mål sannsynligvis har et vanskelig kjærlighetsliv. Du er pirket og diskriminerende. Du godtar kun det beste og fullstendig overgivelse. Dette fordi du overgir deg selv totalt. Folk med denne husplasseringen får få barn, og krever at de oppfører seg voksent tidlig i livet. De gir også barna frihet til å velge sine egne interesseområder.

Sjette hus forteller

Din Sjette husspiss er 26 grader Skorpionen. Dette forteller at du arbeider hardt når du bestemmer deg for hvor jobben skal bringe deg. Det er en tendens til at du arbeider for mye. Du vil helst ikke stoppe før jobben er ferdig. Vær forsiktig med å løfte ting. Folk med denne husposisjon pådrar seg lettere brokk og lyske sykdommer enn andre.

Syvende hus forteller

Din Syvende husspiss er 14 grader Steinbukken. Dette forteller at du i partnerforhold - enten det er ekteskap eller forretninger - stoler helt på partneren. Du søker derfor partnere som er ærlige, trygge og etablerte. De skal være ærlig , de skal være trygg i det de sier og gjør, og de skal være etablert i både sine meninger, yrke og kjærlighetsliv. Om disse krav ikke innfris trives du ikke. Som den innesluttede type du er, vil alle dine alvorlig forhold til omverdenen preges av en viss treghet. Dette fordi du tenker igjennom ting på nesten alle tenkelige måter før du bestemmer deg. Når du bestemmer deg, er det som regel 100% og du gir oppgaven full konsentrasjon for at det skal lykkes. Du vet også at du da er avhengig av at dine partnere gjør det samme. Om de ikke gjør det sprer du interessene dine slik at du får flere ben å stå på før du velger nye totalpartnere. Når du bestemmer deg, er du både samvittighetsfull, forsiktig og ærlig. Men før du bestemmer deg - og når du er sammen med ubestemte mennesker, er du den rake motsetning. Men du mistrives med det. Sannsynligvis gifter du deg sent. Alt skal være planlagt i minste detalj. Du tiltrekkes spesielt av forhold som ivaretar dine ambisjoner og fremmer karrieren din.

Åttende hus forteller

Din Åttende husspiss er 25 grader Steinbukken. Husplasseringen indikerer at det er liten sjanse for å arve noe fra familien. Arver du noe - eller får fortjeneste av en handel, vil denne fort bli spist opp av andre. Du er for godtroende til prosjekter og mennesker. Deler du likt og har felles økonomiske interesser med en eller flere partnere vil det imidlertid kunne gå bra. Partnerne dine vil sannsynligvis være mer fast i økonomiske forhold enn du selv er. Du er for fleksibel. La partnerne passe økonomien.

Niende hus forteller

Din Niende husspiss er 7 grader Vannmannen. Dette forteller at du når det gjelder liv og lære, tanker rundt tro og religion - har du unike ideer. Du har et stort oppdager-talent. Spesielt når det gjelder din egen og andre menneskers psyke. Det du vet - og det du finner holder du for deg selv. Du presser ikke ideene dine på andre. Studier opptar deg, og du leser som regel flere retninger og bøker samtidig. Du bryr deg om verden som helhet og har et fordomsfritt syn på det meste. Selv om du tolererer svigerfamilien din - er du temmelig avslappet i din omgang med dem.

Tiende hus forteller

Din Tiende husspiss er 26 grader Vannmannen. Dette forteller at du er et oppfinnsomt menneske. Karrieren din vil preges av at du stort sett ligger foran dine konkurrenter i tankegang, kombinasjoner -og i å se muligheter. Problemet kan ofte være at du ligger for langt foran resten av verden når det gjelder visjoner. Ettersom ditt tiende hus er et vannmannhus - styres det av Uranus. Uranus er et høyere trinn av planeten Merkur. Noe som tilsier at du kan skape deg en karriere innen fremtidens kommunikasjonsløsninger. En slik karriere vil sannsynligvis for deg hele tiden bestå i evnen til å sette deg langt utover vanlig erfaring og tradisjon. Et gammelt ordtak sier at den som har en god Uranus - alltid kommer ned på bena igjen. Du har også en stor interesse for det oversanselige og det som engelskmennene kaller "other wordly" og "new age". Sannsynligvis vil også dette passe for deg når det gjelder valg av karriere. I så tilfelle kan du gjøre deg bruk av din alternative kunnskap, filosofi og oppfinnsomhet. Du vil bli akseptert. Det samme vil meningene dine. Du blir oppfattet av andre som meget intellektuell - og vil kunne gjøre en god figur i alle gruppesammenheng. Du er heller ikke nevneverdig redd for hva andre mener om deg. Som regel takler du det meste.

Ellevte hus forteller

Din Ellevte hus-spiss er 27 grader Fiskene. Dette forteller at ditt vennskapsforhold til andre mennesker er følelsesladet. Og ofte blir du venner med folk pga du synes synd på dem, og vil hjelpe dem med ditt vennskap. Folk med denne husposisjonen har lett for å la seg utnytte - og har vanligvis ikke god nok dømmekraft når de velger venner, partnere og fortrolige. Ettersom ditt vennskap til andre både er følelsesladet og hjelpende blir du i dine egne øyne ofte sviktet. Et godt råd vil være å kutt ut alle som har sviktet deg - noe annet er å svikte seg selv. Husposisjonen indikerer også interesse for okkulte og mystiske organisasjoner.

Tolvte hus forteller

Din Tolvte hus-spiss er 26 grader Tyren. Dette forteller at problemer og nervøsitet som oftest skyldes økonomiske bekymringer. Din besittertrang og søken etter det komfortable kan lett føre til problemer.

Speiderplaneten forteller

Speiderplaneten i horoskopet ditt er Merkur. Denne forteller at du forlanger av deg selv at du skal sette deg inn i alle sider av en sak før du involverer deg. Dette fører til at du studerer bøker og magasiner og snakker med alle som kan tilføre deg noe. Du ønsker å lære alt det andre kan om det du interesserer deg for. Du er oppmerksom på hvordan du opptrer og hvordan andre oppfatter deg. Du tenker igjennom alle sider av en sak før du handler.

Oppsummering

Du er en avbalansert personlighet. Du er fullt ut klar over dine indre behov og du vet hvordan du skal tilfredsstille dem og ta vare på dem -selv om du ikke alltid gjør dette på beste måte. Du er tålmodig og snur som regel ubehagelige omstendigheter til det positive. Ofte bruker du lang tid før forandringen er fullbyrdet. Dette gjør deg ingenting, du er som tålmodig. Du trives i rampelyset, men det gjør deg ingenting å gå til siden slik at andre kan få oppleve gleden av å stå i sentrum. Også du kan til tider bli deprimert, men du bryr deg ikke særlig om depresjonen siden du vet at du snart vil være tilbake til det positive.

Du er veltilpasset og avbalansert. Entusiasmen blander du med det praktiske og det logiske. Etter at du har blandet dette godt sammen, blander du inn følelsene. Du blir lett overbegeistret og elsker å planlegge ferie. Det å ombestemme seg i siste liten, for eksempel ved å avbestille ferien som du har gledet deg så mye til, gjør du uten å få samvittighetsnag. Du gjør det som er nødvendig. Som regel tenker du alt nøye igjennom før du kommer til en avgjørelse, men til tider tar du avgjørelser helt impulsivt. Du er en ubekymret person og men lar deg irritere over minner fra fortiden og tenkte farer i fremtiden. Du forsøker så godt du kan å leve livet ditt i nuet.

Du er selvmotiverende, ambisiøs og foretaksom. Det du liker best er å være igang med et lovende nytt prosjekt eller i en ny organisasjon. Din evne til å handle bestem og raskt kommer av din hurtige forståelse av hvilket potensiale som ligger i selve handlingen. Dette utnytter du i de fleste situasjoner. Opplever du forsinkelser blir du utålmodig. Du blir også utålmodig hvis folk forsøker å tvinge på deg ting du føler er unødvendige. Du liker ikke at andre mennesker snakker til deg om sine bekymringer. Spesielt ikke når dette gjelder bekymringer som en fremtidskonsekvens av dine avgjørelser. Ambisjonene dine er nærmest grenseløse. Ettersom du tillater deg selv å være grenseløs setter du grenser for andre. Den som blir mest frustrert av din grenseløshet er imidlertid deg selv. Grenseløsheten blir frustrerende for din rastløse natur og gjør at du samtidig får vanskeligheter med å takle uventede problemer. Ettersom du har mange planeter i de kardinale tegnene skal du passe deg vel for å ikke bli skyteskive for alle andres forretningsproblemer.

Du er som regel alltid i likevekt. Uansett om du blir pålagt betingelser fra andre. Når andre dytter på deg et problem har du ingen vanskeligheter med å forandre din holdning til det. Du skyver det like lett vekk fra deg, som andre skyver det på deg. Du trives med deg selv og det livet du fører, men vær klar over at du også trenger venner.

Du trives med å være alene med deg selv og en god bok, eller å arbeide i en komite for å skaffe midler til for eksempel en velgjørende sak. Du har lært deg selv hvordan du kan kombinere ønskene til andre og hjelpe med å sette disse ut i livet uten å ofre dine egne interesser.

Du forsøker å oppnå likevekt mellom å få ting igang og å holde ting igang. Du er også flink til å holde ting på riktig spor når omstendighetene forandrer seg. Du blir ikke blir knyttet til ideer selv om de er dine egne. Du forandrer lett mening i de tilfellene det oppstår uforutsette problemer, eller omstendighetene endrer seg. Uansett hva du gjør er du like effektiv og takler nesten alle situasjoner like godt. Du trives godt i mellommenneskelige relasjoner og lar deg lett stimulere av vennskap. Du fortrekker intelligente venner. Du er idérik. Viser andre deg interesse og lytter til deg, forteller du om dine ideer. Du liker å fortelle andre hva du har pønsket ut.


Horoskop på norsk kan du kjøpe her

 

Hjemmesiden min: Baremeg.com

Fotoalbum fra turen vår til LiverpoolSam Leach

Mars 2011


Magical Mystery Tour

Mars 2011


På Cavern og andre steder

Mars 2011
Trykk her for alle Bealtles tekstene


Trykk på tittelen for å høre den.


A Day In The Life    

A Hard Day's Night 

A Shot Of Rhythm And Blues

A Taste Of Honey

Across The Universe

Act Naturally

Ain't She Sweet

All I've Got To Do

All My Loving

All The Lonely People

All Things Must Pass

All Together Now

All You Need Is Love

And I Love Her

And Your Bird Can Sing

Anna

Another Girl

Any Time At All

Ask Me Why

Baby It's You

Baby's In Black

Back In The USSR

Because

Being For The Benefit Of Mr Kite

Besame Mucho 1 - 2 

Birthday 1

Blackbird

Blue Jay Way

Boys

Can't Buy Me Love

Carol

Carry That Weight

Chains

Christmas Time

Clarabella

Come And Get It

Come Together

Cry Baby Cry

Crying, Waiting, Hoping

Day Tripper

Dear Prudence

Devil In Her Heart

Dig A Pony

Dig It

Dizzy Miss Lizzie

Do You Want To Know A Secret

Doctor Robert

Don't Bother Me

Don't Ever Change

Don't Let Me Down

Don't Pass Me By

Drive My Car

Eight Days A Week

Eleanor Rigby

Every Little Thing

Everybody's Got Something To Hide

Except  For Me And My Monkey 

Everybody's Trying To Be My Baby

Fixing A Hole

For No One

For You Blue

Free As A Bird

From Me To You

Get Back

Getting Better

Girl

Glad All Over

Glass Onion

Gnik Nus

Golden Slumbers

Good Day Sunshine

Good Morning Good Morning

Good Night

Got To Get You Into My Life

Hallelujah, I Love Her So

Happiness Is A Warm Gun

Hello Little Girl 1

Hello, Goodbye

Help

Helter Skelter

Her Majesty 1

Here Comes The Sun

Here, There And Everywhere

Hey Bulldog

Hey Jude

Hold Me Tight

Honey Don't

Honey Pie

How Do You Do It

I Am The Walrus

I Call Your Name

I Don't Want To Spoil The Party

I Feel Fine

I Forgot To Remember To Forget

I Got A Woman

I Just Don't Understand

I Me Mine

I Need You

I Saw Her Standing There

I Should Have Known Better

I Wanna Be Your Man 1

I Want To Hold Your Hand

I Want To Tell You

I Want Tou (She so heavy)

I Will 1

I'll Be Back

I'll Be On My Way

I'll Cry Instead

I'll Follow The Sun

I'll Get You

I'm A Loser

I'm Down

I'm Gonna Sit Right Down And Cry 1

I'm Happy Just To Dance With You

I'm Looking Through You

I'm Only Sleeping

I'm So Tired

I've Got A Feeling

I've Just Seen A Face

If I Fell

If I Needed Someone

If You've Got Trouble

In My Life

It Won't Be Long

It's All Too Much

It's Only Love

Johnny B. Goode

Julia

Junk

Kansas City

Keep Your Hands Off My Baby

Komm, Gib Mir Deine Hand

Lady Madonna

Leave My Kitten Alone

Lend Me Your Comb

Let It Be

Like Dreamers Do 1 2

Litlle Child

Lonesome Tears In My Eyes

Long Tall Sally

Long, Long, Long

Love Me Do

Love These Goon Shows

Love You To

Lovely Rita

Lucille

Lucy In The Sky With Diamonds

Maggie Mae

Mailman, Bring Me No More Blues

Martha My Dear

Matchbox 1

Maxwell's Silver Hammer

Mean Mr Mustard 1

Medly 1 2 3

Memphis, Tennessee

Michelle

Misery 1

Money 1

Mother Nature's Son

Mr Moonlight 1

My Bonnie 1 2 3 4

No Reply 1

Norwegian Wood 1

Not A Second Time

Not Guilty

Nothin' Shakin'

Nowhere Man 1

Now & Then (uferdig)

Obladi Oblada

Octopus's Garden 1

Oh! Darling

Old Brown Shoe

One After 909

Only A Northern Song

Ooh! My Soul

P.s. I Love You

Paperback Writer

Penny Lane

Piggies

Please Mister Postman

Please Please Me 1

Polythene Pam

Rain

Real Love

Revolution

Rip It Up  Shake, Rattle

And Roll  Blue Suede Shoes

Rock And Roll Music

Rocky Raccoon

Roll Over Beethoven

Run For Your Life

Savoy Truffle

Searchin'

Searchiin Silver Beatles

Sexy Sadie

Sgt. Pepper's Lonely / 1 /

Hearts Club Band

She Came In Through

The Bathroom Window 0  1

She Said She Said

She's A Woman

She's Leaving Home

Shout (Twist)

Slow Down

So How Come

Soldier Of Love

Some Other Guy 1

Something 1

Step Inside Love  Los Paranoias

Strawberry Fields Forever

Sun King

Sure To Fall (in Love With You)

Sweet Litlle Sixteen

Taxman

Teddy Boy 1

Tell Me What You See 1

Tell Me Why

Thank You Girl

That Means A Lot

That'll Be The Day 1

That's All Right

The Ballad Of John And Yoko

The Continuing Story Of Bungalow Bill

The End

The Fool On The Hill  1

The Hippy Hippy Shake

The Honeymoon Song

The Inner Light

The Long And Winding Road

The Magical Mystery Tour

The Night Before

The Sheik Of Araby 1

The Word

There's a Place

Things We Said Today

Think For Yourself

This Boy

Three Cool Cats

Ticket To Ride

Till There Was You

To Know Her Is To Love Her 1

Tomorrow Never Knows

Too Much Monkey Business

Twist And Shout

Two Of Us

Wait

We Can Work It Out

What Goes On

What You're Doing

When I Get Home

When I'm 64 1

While My Guitar Gently Weeps 1

Why Don't We Do It In The Road

With A Little Help From My Friends

Within You Without You

Words Of Love

Yellow Submarine

Yer Blues

Yes It Is

Yesterday

You Can't Do That

You Know My Name

You Know What To Do

You Like Me Too Much

You Never Give Me Your Money

You Really Got A Hold On Me

You Won't See Me

You'll Be Mine

You're Going To Lose That Girl

You've Got To Hide Your Love Away

Young Blood

Your Mother Should Know

 

John - Paul - George - Ringo  og mitt horoskop: